Skip to content

Dette kan vi

Fleksible på teknologi

Hva kan vi?

IT-bransjen er i stadig endring og det kreves mer av en konsulent en noen gang. Teknologier erstattes og endres raskt, og man må virkelig følge med i timen for å kunne være blant de beste. Med dette i bakhodet fokuserer vi på å ansette og formidle de beste ingeniørene og problemløserne – fremfor å fokusere på spesifikke teknologier eller rammeverk.

Leveranseområder

Utvikler

IT-bransjen er i stadig endring og det kreves mer av en konsulent en noen gang. Teknologier erstattes og endres raskt, og man må virkelig følge med i timen for å kunne være blant de beste. Vi har ekspertise innen .NET, Java, mobilutvikling, front-end og teknologiledelse, i tillegg til Domain Driven Design, skyteknologi, sikkerhet og DevOps.

Rådgivning

Vi har lang og bred erfaring fra forskjellige bransjer og systemutviklingsprosjekter. Dette gjør oss til gode rådgivere når våre kunder står ovenfor komplekse utfordringer. Om det er å utvikle nye typer produkter eller tjeneste, om det handler om teknologi, resultatoppnåelse eller effektivisering, så jobber vi i ITverket med hele organisasjonen fra ide til gjennomføring.

Moderne teknologiledelse

I dag er alle selskaper avhengig av velfungerende teknologi. Moderne teknologiledelse er ofte en stor endring for mange selskaper som krever nye måter å se på finansierings-, leveranse- og insentivmodeller. Våre teknologiledere har teknologisk bakgrunn og fokuserer på å skape felles forståelse for å fostre et tett samarbeid mellom teknologi og forretning. På sikt mener vi mange organisasjoner ikke trenger å skille på teknologi og forretning i det hele tatt. Teknologi er blitt en fundamental del av forretningen.

Vi satser mye på å holde våre ansatte oppdaterte på det nyeste av trender og teknologier. Samtidig er jeg overbevist om viktigheten av å holde menneskene i fokus slik at vi er gode og ærlige samtalepartnere og rådgivere for våre kunder.

- Tom Henrik N. Rogstad, CEO, ITverket

Penetrasjonstesting - Applikasjon

Målet er å identifisere risiko i deres applikasjoner, og redusere risikoene gjennom risikominimering eller risikoreduserende tiltak, slik som: sårbarhetshåndtering, opplæring, eller arkitekturendringer Arbeidsmetoden vi benytter er 1) manuelle tester der vi vurderer robustheten i deres applikasjo. 2) identifiserer sårbarheter og feilkonfigureringer. 3) manuell testing av adgangskontroller. 4) inputvalidering og fuzzing. Arbeidet presenteres i form av rapport og koordineringsmøte.

Hotmodellering

Workshop ledes av Omegapoints penetrasjonstestere sammen med for eksempel systemeiere, områdesjefer, utviklere og sikkerhetsingeniører. Vi identifiserer hot, risikoer og konsekvenser for produkter og arkitektur Diskusjon rundt tiltak og håndtering av identifiserte trusler og risikoer er viktig, og skaper et risikobasert fokus og risikodrevet arbeid. Denne måten å jobbe på gir kunnskapsdeling, samt identifiserer fokusområder før enhver penetrasjonstest. Varigheten på hotmodelleringen er 2-4 timer

Teknologier vi er gode på

Teknologiene vi velger å spesialisere oss på er viktige for oss, og vi passer på at det vi leverer er både velprøvd og fremtidsrettet. Vi kan stort sett levere på det meste av dagens teknologi, og om vi ikke er eksperter på alt så kan vi lære oss det.

Skyteknologi

Skyteknologi

Azure

Azure

AWS

AWS

Kubernetes

Kubernetes

Backend

Backend

.NET

.NET

Kotlin

Kotlin

Java

Java

Frontend

Frontend

React

React

Vue

Vue

NextJS

NextJS

Kontakt oss

Er du nysgjerrig på vårt fagtilbud og ønsker å høre mer om de teknologiene vi kan tilby konsulenttjenester innen? Ta gjerne kontakt med vår fagsjef.

Hva gjør vi?

Leveranseområder

Utvikler

IT-bransjen er i stadig endring og det kreves mer av en konsulent en noen gang. Teknologier erstattes og endres raskt, og man må virkelig følge med i timen for å kunne være blant de beste. Vi har ekspertise innen .NET, Java, mobilutvikling, front-end og teknologiledelse, i tillegg til Domain Driven Design, skyteknologi, sikkerhet og DevOps.

Rådgivning

Vi har lang og bred erfaring fra forskjellige bransjer og systemutviklingsprosjekter. Dette gjør oss til gode rådgivere når våre kunder står ovenfor komplekse utfordringer. Om det er å utvikle nye typer produkter eller tjeneste, om det handler om teknologi, resultatoppnåelse eller effektivisering, så jobber vi i ITverket med hele organisasjonen fra ide til gjennomføring.

Moderne teknologiledelse

I dag er alle selskaper avhengig av velfungerende teknologi. Moderne teknologiledelse er ofte en stor endring for mange selskaper som krever nye måter å se på finansierings-, leveranse- og insentivmodeller. Våre teknologiledere har teknologisk bakgrunn og fokuserer på å skape felles forståelse for å fostre et tett samarbeid mellom teknologi og forretning. På sikt mener vi mange organisasjoner ikke trenger å skille på teknologi og forretning i det hele tatt. Teknologi er blitt en fundamental del av forretningen.

Penetrasjonstesting - Applikasjon

Målet er å identifisere risiko i deres applikasjoner, og redusere risikoene gjennom risikominimering eller risikoreduserende tiltak, slik som: sårbarhetshåndtering, opplæring, eller arkitekturendringer Arbeidsmetoden vi benytter er 1) manuelle tester der vi vurderer robustheten i deres applikasjo. 2) identifiserer sårbarheter og feilkonfigureringer. 3) manuell testing av adgangskontroller. 4) inputvalidering og fuzzing. Arbeidet presenteres i form av rapport og koordineringsmøte.

Hotmodellering

Workshop ledes av Omegapoints penetrasjonstestere sammen med for eksempel systemeiere, områdesjefer, utviklere og sikkerhetsingeniører. Vi identifiserer hot, risikoer og konsekvenser for produkter og arkitektur Diskusjon rundt tiltak og håndtering av identifiserte trusler og risikoer er viktig, og skaper et risikobasert fokus og risikodrevet arbeid. Denne måten å jobbe på gir kunnskapsdeling, samt identifiserer fokusområder før enhver penetrasjonstest. Varigheten på hotmodelleringen er 2-4 timer