Skip to content

Hvem er vi

Pålitelige, Lekne og Fleksible konsulenter

Våre verdier står sterkt

Pålitelige

En ITverker handler i kundens interesse og tilpasser seg det kunden trenger. En ITverker er til å stole på, opptrer profesjonelt og leverer god kvalitet.

Lekne

En ITverker har humor, men kan raskt switche mellom lek og alvor. ITverkeren har tid til å være kreativ med en leken tankegang og bryter gjerne ut av faste mønstre for å komme frem til den beste løsningen.

Fleksible

En ITverker snur seg raskt, er pragmatisk, gjør endringer ved behov og tar raske beslutninger. En ITverker kan være fleksibel på bruk av teknologi slik at løsningen blir best mulig.

Hvem er vi?

ITverket er et IT-konsulentselskap som bistår kunder, innen offentlig- og privat sektor, med gjennomføring av prosjekter enten som en del av kundens utviklingsteam eller ved å ta ansvar for hele prosjektleveransen.

#raskefakta

Vi er 125 ansatte, ble etablert i 2000, har kontorer i Oslo og Drammen, men også hytte- og hjemmekontor. Hos oss heier vi på menneskelige forskjeller.

125
Oslo & Drammen
Mangfold
2000

#sosialenerder

Nerder med sosiale antenner som er rå på Java, .NET, sky, mobil og frontend, men også på å være sportsfantomer, turentusiaster og ha det gøy sammen!

Sosiale
Nerder
Fantomer
Entusiaster


Med vår brede erfaring og spisskompetanse kommer konsulentene raskt inn i kundens domene, og som selskap tar vi stort ansvar for kvaliteten på våre konsulenter, tjenester og prosjekter.

Vi hjelper til med alt fra utvikling, implementering, forvaltning og videreutvikling. For å sikre at ITverket sine konsulenter skal være av høy kvalitet har vi fokus på kompetanseheving og -deling, samt personlig oppfølging.

Vår ambisjon som selskap

Vi jobber kontinuerlig for å være en partner det er givende å lykkes sammen med.

Gode relasjoner

Vi er opptatt av å skape gode relasjoner og langsiktige partnerskap - for at våre kunder og konsulenter skal lykkes.

Sterkt fagmiljø

Vi jobber kontinuerlig for å ha et sterkt fagmiljø som dyrker faglig engasjement og utvikling.

Personlig oppfølging

Vi brenner for personlig oppfølging og utvikling av våre ansatte.

Ett lag

Vi bygger ett lag hvor felleskap er forankret i kultur og verdier.

2000

Historien bak ITverket

ITverket ble etablert 15.mars 2000, et par måneder før den velkjente dotcom-boblen sprakk. Våre gründere ønsket å danne et selskap som skulle være en motvekt til dotcom-tidens simple løsninger og ta tilbake det gode håndverket et godt IT-system kan og skal være, dette var også mye av grunnen til at de valgte navnet ITverket.

2022

Del av Omegapoint

August 2022 ble det et faktum at vi slår oss sammen med Omegapoint og at ITverket blir en del av Omegapoint-konsernet. Fusjonen betyr at de to sterke kapitalmiljøene FSN Capital og Bertel O. Steen Kapital går sammen om å utvikle det nordiske markedet for cybersikkerhet.

Behovet for sikre systemløsninger hos private og offentlige aktører er større enn noen gang. Samtidig er mangelen på kompetanse kritisk, og markedets etterspørsel innen cybersikkerhet og sikker digitalisering er større enn tilgangen på ressurser. Ved å nå gå sammen med Omegapoint møter vi denne utfordringen. Sammen vil vi tilby helhetlige løsninger innen utvikling og IT-sikkerhet, og gi markedet større leveringskapasitet.

Hva gjør vi

IT-bransjen er i stadig endring og det kreves mer av en konsulent en noen gang. Teknologier erstattes og endres raskt, og man må virkelig følge med i timen for å kunne være blant de beste. Med dette i bakhodet fokuserer vi på å ansette og formidle de beste ingeniørene og problemløserne – fremfor å fokusere på spesifikke teknologier eller rammeverk.

Leveranseområder

Utvikler

IT-bransjen er i stadig endring og det kreves mer av en konsulent en noen gang. Teknologier erstattes og endres raskt, og man må virkelig følge med i timen for å kunne være blant de beste. Vi har ekspertise innen .NET, Java, mobilutvikling, front-end og teknologiledelse, i tillegg til Domain Driven Design, skyteknologi, sikkerhet og DevOps.

Rådgivning

Vi har lang og bred erfaring fra forskjellige bransjer og systemutviklingsprosjekter. Dette gjør oss til gode rådgivere når våre kunder står ovenfor komplekse utfordringer. Om det er å utvikle nye typer produkter eller tjeneste, om det handler om teknologi, resultatoppnåelse eller effektivisering, så jobber vi i ITverket med hele organisasjonen fra ide til gjennomføring.

Moderne teknologiledelse

I dag er alle selskaper avhengig av velfungerende teknologi. Moderne teknologiledelse er ofte en stor endring for mange selskaper som krever nye måter å se på finansierings-, leveranse- og insentivmodeller. Våre teknologiledere har teknologisk bakgrunn og fokuserer på å skape felles forståelse for å fostre et tett samarbeid mellom teknologi og forretning. På sikt mener vi mange organisasjoner ikke trenger å skille på teknologi og forretning i det hele tatt. Teknologi er blitt en fundamental del av forretningen.