Skip to content

Om oss

135 pålitelige, fleksible og lekne konsulenter

Vi vil hjelpe flest mulig å lykkes med sikker digitalisering

Vårt mål er å skape en fremtid hvor teknologi kan stoles på. Der er vi ikke i dag. Nå opplever selskaper og organisasjoner hyppigere hackerangrep, datatyveri og krav om løsepenger, for å nevne noe. Det gjør at forebygging blir helt essensielt for å unngå at «brannen oppstår», da er skaden allerede skjedd.

Vi leverer tjenester i skjæringspunktet mellom systemutvikling og sikkerhet. Vi inkluderer sikkerhetsvurderinger allerede fra start og gjennom hele utviklingsprosessen, for å bygge robuste systemer og gode prosesser rundt.

Et selskap av og for våre ansatte

Om Omegapoint

Et kompetansemiljø som vi har bygget et selskap ut av - Dr. Johan Malmliden, konsernsjef og medgründer

Omegapoint ble startet av gründere som ønsket å lage den best tenkelige arbeidsplassen. I tillegg hadde gründerne erfaring med å bygge avanserte systemer som trengte høy grad av sikkerhet. Dette la grunnlaget for et selskap som dyrker kunnskap og kompetansedeling, fokus på sikre systemer, basert på ansattes bidrag og initiativ.

Navnet kommer fra hypotesen

Omega Point

Et punkt i tid og rom hvor all informasjon er kjent - Pierre Teilhard de Chardin

Navnet Omegapoint kommer fra Omega Point, en hypotese utformet av den franske presten av Pierre Teilhard de Chardin. For oss betyr navnet Omegapoint å ha den høyeste grad av innsikt; vår kompetanse gjør at vi kan bygge sikre systemer.

Tidligere har du kanskje kjent oss som ITverket?

Samme selskap, bare nytt navn!

Omegapoint i Norge

ITverket ble en del av Omegapoint i august 2022 og i juni 2023 skiftet vi navn til Omegapoint.

Endringen betyr ikke noe annet enn at vi har fått nytt navn, for selskapene hadde allerede et felles verdigrunnlag.

Våre ansatte er de samme, vårt fundament og verdier er de samme, og vår strategi er den samme - vi skal hjelpe flest mulig å lykkes med sikker digitalisering. Og det gjør vi med utgangspunkt i å følge opp og utvikle våre ansatte.

Med samme mål og verdier

Være førstevalget!

Vi ønsker å skape den best tenkelige arbeidsplassen for våre ansatte og den mest engasjerende partner for våre kunder. Derfor står våre verdier sterkt og reflekterer vårt DNA.

Pålitelige - fordi vi er problemløsere med faglig høy integritet, som er trygge i jobben og leverer god kvalitet. For oss er gode relasjoner viktig og vi vil alltid hjelpe med å oppnå best mulig resultat.

Fleksible - fordi evner å se løsninger, snu oss raskt, være pragmatiske og gjøre endringer ved behov. Vi er opptatt av personlig oppfølging og tilpasser oss for å skape gode løsninger.

Lekne - fordi vi bidrar med mer enn bare faglig kompetanse; med humor, kreativitet og en leken tankegang evner vi å tenke nytt og bryte faste mønstre. Sammen har vi lyst til å lykkes som ett lag!