Veien fra utvikler til tester

Av: Gerd Wiggen
Etter 8 år som webutvikler, innså jeg i fjor høst at det faktisk er tester jeg har lyst til å jobbe som. Jeg har stort sett hatt mye fokus på testing av det jeg selv har gjort som webutvikler i alle prosjektene jeg har bidratt i, uten at jeg har reflektert så mye over det.

Men så en dag snakket jeg med en ny kollega som har jobbet mye med testing, og det gikk opp for meg at det faktisk er det jeg har lyst å jobbe med.Da jeg innså at jeg ønsket å bytte fagfelt til testing, begynte jeg å fundere på hvordan jeg skulle klare å bli solgt ut på et relevant prosjekt. Uten mye direkte erfaring på fagfeltet er det ikke så lett å vinne test-oppdragene i kampen med dem som har erfaring og sertifisering.

Det første jeg fant ut at jeg kunne gjøre var å ta en ISTQB Foundation sertifisering. Jeg fikk grønt lys fra sjefen og startet lesingen. Etter kort tid var sertifiseringen i boks og jeg kan slå i bordet med at jeg kan teorien.Neste steg var da å få erfaring. Det vanskeligste steget egentlig. En kollega tipset meg om DIFI sine krav til Universell utforming, og dermed var jeg i gang med å lese meg opp på det feltet også. Det var veldig relevant både for meg som webutvikler og for meg som tester. Det skulle vise seg at jeg skulle få godt bruk for den kunnskapen senere i et større prosjekt.Etter kort tid ble jeg sendt ut på intervju til et oppdrag som webutvikler. Under intervjuet nevnte jeg også min interesse for testing og ISTQB sertifiseringen. Jeg fikk oppdraget som utvikler, og var forberedt på å bistå i utvikling av en ny versjon av en nettløsning vha angular. Men det skulle vise seg at de trengte testkunnskaper i det prosjektet også, og plutselig satt jeg der med rollen som testansvarlig og metodeansvarlig, i tillegg til å være utvikler. Jeg fikk ansvaret for å planlegge hvilke tester som skal kjøres, hvordan de skal kjøres og lage en del av dem.Et par måneder senere kom det et oppdrag på 50%, som jeg tok i tillegg til det andre. Denne gangen var det et test-oppdrag. Midt i blinken for meg. Jeg skulle bistå testansvarlig hos kunden med testingen. Plutselig hadde jeg to prosjekter med mye testing og ansvar.

Ute i det nye prosjektet startet jeg allerede første dagen med å teste at utviklerne der hadde gjort endringer i hht til krav fra DIFI. Dette var kompetanse de ikke hadde fra før og som de satte enormt pris på. Oppdraget hos kunden utviklet seg raskt til å bli et oppdrag hvor jeg fikk rollen som testleder for en testtung og kritisk leveranse. Det var et prosjekt jeg har lært utrolig mye av, og tar med meg mange erfaringer derifra. Nå er jeg tilbake 100% i det første prosjektet, med rolle som webutvikler og som testansvarlig.

Veien videre nå blir å ta med erfaringene jeg har gjort meg så langt, og lese meg opp til neste nivå på ISTQB sertifiseringen, til Test manager sertifisering.