Skip to content

Academy

Av oss, for oss, fordi vi vil det

Kompetanseutvikling

Academy er vårt interne sikkerhets- og teknologiuniversitet. Det er en samling institusjoner og eventer som sammen danner vårt opplegg for kompetanseheving og utdanning av våre ansatte. Academybestår av alt fra vårt opplegg for nyutdannede til Master Program som tilbys de med over 10 års erfaring. Vi ønsker å gi et tilbud til våre ansatte på nivå med universiteter og høyskoler, som gir alle de verktøyene de trenger for å utvikle seg i tråd med teknologien.

Advocates

Advocates er våre faglige kulturbærere som er ansvarlige for aktiviteter og arrangementer innenfor de strategiske områdene til selskapet. En Advocate skal være engasjert i et spesifikt fagområde som er viktig for selskapet og de ansatte, og sørge for arenaer for kompetanseheving og deling av kunnskap. Områdene som dekkes varierer fra år til år avhengig av vår strategi og markedet for øvrig – vi ønsker å både bygge oppunder det våre folk kan fra før og samtidig være i forkant av markedet med tanke på nye teknologier og tankemåter.

Advocates arrangerer boksirkler, kurs, workshops, diskusjonskvelder og lignende, samtidig som de er kontaktpunkt ved spørsmål fra våre kunder eller andre konsulenter i oppdrag. De har også ansvaret for å ha oversikt over sertifiseringer, konferanser og eksterne kurs som er relevant for deres fagområde.

Academy Professional Program

APP er vårt opplegg for nytudannede og består i korte trekk av en rekke kurs og boksirkler som alle nyutdannede hos oss skal gjennom det første året de jobber hos oss. Kursene har et bredt spekter av temaer som sikter seg inn på å gi grunnleggende forståelse for hvordan solide, vedlikeholdbare og sikre IT-systemer bygges. Fokus er på prinsipper og forståelse for det underliggende bak kjente teknologier og rammeverk. Etter fullført APP tror vi deltagerne sitter igjen med kunnskap og erfaring tilsvarende 3 år i jobb. Kursene vedlikeholde og gjennomføres av erfarne konsulenter hos oss som brenner for å lære bort og sørge for at nye teknologer får en kick-start på karrieren hos oss.

Programmet starter med AcademyWeek i Sverige der alle nyutdannede i Omegapoint samles til en ukes intensivkurs i relevante temaer med fokus på hvordan man jobber som konsulent. Etter dette fortsetter opplegget på alle sine respektive kontorer med halvdagskurs og boksirkler fordelt utover året, med stigende kompleksitet på innholdet.

OpKoKo

OpKoKo (Omegapoint kompetansekonferanse) er Omegapoint sin interne fagkonferanse som arrangeres to ganger i året. Konferansen samler alle ansatte i Omegapoint (inkludert datterselskaper) til en profesjonell teknologikonferanse der ansatte står for innholdet. Konferansen har over 500 deltagere med 70 bidragsytere som holder forelesninger og kurs gjennom 2-3 dager, med 6 parallelle spor. Dette er vår arena for deling av erfaring og kunnskap, samt bygging av nettverket på tvers av landegrenser.