Skip to content

Omegapoint Norge

135 pålitelige, fleksible og lekne konsulenter

Vår målsetning er å være førstevalget!

Vi ønsker å skape den best tenkelige arbeidsplassen for våre ansatte og den mest engasjerende partner for våre kunder. Skal vi lykkes med det investerer vi mye i våre ansatte, og vår kultur og våre verdier står sterkt. Lykkes våre ansatte, lykkes våre kunder, og da har vi lykkes som selska

Dette karakteriserer oss som selskap

Pådriver for en bedre og sikrere morgendag

Vi utvikler systemer basert på vår metodikk for kontinuerlig fokus på sikkerhet for å gjøre morgendagens systemer mer sikre og robuste.

Faglig dyktige

Vår kultur er bygget på initiativ og motivasjon for å tilegne oss kunnskap, samt å dele kompetanse med hverandre. Vi gjør det "av oss, for oss, fordi vi vil!".

Skikkelig ålreite folk

Personlig oppfølging og utvikling er viktig for oss. Samtidig verdsettes felleskapet og vi jobber som ett lag for å lykkes sammen.

Våre verdier

Pålitelige

Viier problemløsere med faglig høy integritet, som er trygge i jobben og leverer god kvalitet. For oss er gode relasjoner viktig og vi vil alltid hjelpe med å oppnå best mulig resultat.

Fleksible

Vi evner å se løsninger, snu oss raskt, være pragmatiske og gjøre endringer ved behov. Vi er opptatt av personlig oppfølging og tilpasser oss for å skape gode løsninger.

Lekne

Vi bidrar med mer enn bare faglig kompetanse: med humor, kreativitet og en leken tankegang evner vi å tenke nytt og bryte faste mønstre. Sammen har vi lyst til å lykkes som ett lag!

Våre kontor

  • Oslo

    Omegapoint Norge, Lille Grensen 5, 0159, Oslo

  • Drammen

    Omegapoint Norge, Nedre Storgate 3, 3015, Drammen

  • Hyttekontor

    Omegapoint Norge, Hafjellhytta, 2636, Øyer

Vi tar gjerne en prat med deg

Lurer du på hvordan det er å jobbe med oss? Vi tar gjerne en prat om du ønsker å høre mer om hva vi gjør.