Skip to content

PressemeldingITverket blir en del av Omegapoint

2 minutter lesetid

f.v. Stian Skrefsrud (Partner, BOS Kapital), Tom Henrik N. Rogstad (adm.dir, ITverket) og Johan Malmliden (adm.dir, Omegapoint), Catrine Gustavsen (salgsdir., ITverket)

ITverket har de siste månedene vært i tett dialog med det svenske cybersikkerhetsselskapet Omegapoint om et samarbeid, og det er nå et faktum at vi slår oss sammen og at ITverket blir en del av Omegapoint-konsernet. Fusjonen betyr at de to sterke kapitalmiljøene FSN Capital og Bertel O. Steen Kapital går sammen om å utvikle det nordiske markedet for cybersikkerhet.

Behovet for sikre systemløsninger hos private og offentlige aktører er større enn noen gang. Samtidig er mangelen på kompetanse kritisk, og markedets etterspørsel innen cybersikkerhet og sikker digitalisering er større enn tilgangen på ressurser. For å møte denne utfordringen går vi nå sammen med Omegapoint.

Våre selskaper utfyller hverandre godt og vi ser frem til å bli Nord-Europas ledende aktør innen cybersikkerhet og sikker digitalisering

- Tom Henrik Rogstad, Administrerende direktør, ITverket

- Vi i ITverket er svært fornøyde med å bli en del av Omegapoint-konsernet. Sammen kan vi tilby helhetlige løsninger innen utvikling og IT-sikkerhet, gi markedet større leveringskapasitet og bidra med mer kompetanse til Omegapoint Academy. Våre selskaper utfyller hverandre godt og vi ser frem til å bli Nord-Europas ledende aktør innen cybersikkerhet og sikker digitalisering," sier administrerende direktør i ITverket, Tom Henrik Rogstad.

Omegapoint ble grunnlagt i 2001 og er et konsulentselskap med fokus på cybersikkerhet og sikker digitalisering. Selskapet er majoritetseid av FSN Capital VI og har en omsetning på SEK 800 millioner.

ITverket er et ledende konsulentselskap innen avansert systemutvikling i Norge som vi har stor respekt for. Sammen blir vi sterkere i hele Norden.

- Johan Malmliden, Administrerende direktør, Omegapoint

ITverket vil fortsette som før i Norge, men vi får nå et større fokus på IT-sikkerhet og utvikling av sikre løsninger for våre kunder. Kulturen i begge selskapene bygger på ivaretakelse og faglig utvikling av de ansatte, noe som har vært helt avgjørende for sammenslåingen.

- Vårt mål er å bli Nord-Europas ledende aktør innen cybersikkerhet og cybersikker digitalisering. Strategiske oppkjøp, der både kultur og kompetanse matcher, er en del av å komme dit. ITverket er et ledende konsulentselskap innen avansert systemutvikling i Norge som vi har stor respekt for. Sammen blir vi sterkere i hele Norden. Jeg er veldig glad og stolt over å kunne ønske ansatte og ledelsen i ITverket velkommen til Omegapoint-familien," sier konsernsjef i Omegapoint, Johan Malmliden.

Les hele pressemeldingen her

f.v. Tom Henrik N. Rogstad (adm.dir, ITverket) og Johan Malmliden (adm.dir, Omegapoint)