Skip to content

Omegapoint Norges Første APP-kull

Profilbilde av Ole-Magnus Vian Norum
Profilbilde av Synne Bakke Kjærvik

Forfattere

Ole-Magnus Vian Norum, Synne Bakke Kjærvik
6 minutter lesetid

Bli med oss på et nærmere blikk på de første månedene av Omegapoint Norges Academy Professional Program (APP)! Dette er et studieløp for alle nyutdannede som starter i bedriften, hvor man de første 12 månedene følger et fast program med kompetansehevingssesjoner og kurs. I løpet av den første tiden vår har vi fått en innføring i Omegapoints sterke kultur for å dele kompetanse i selskapet og en solid grunnmur med det vi trenger for å kickstarte karrieren vår som IT-konsulenter.

Oppstartsdager og september

APP-reisen vår startet med en 2-dagers kickoff i Asker, med kursing på dagtid, felles middag på kvelden, og softis-pauser i sola mellom slagene. Her fikk vi en introduksjon til Omegapoint og til hverandre, i tillegg til spennende kursing. I løpet av de to dagene i Asker hadde vi blant annet en innføring i utvikling med .NET og C#, agile arbeidsmetodikker og Git. Kickoffen bidro til å skape et godt grunnlag for videre samarbeid blant oss nyutdannede ettersom vi fikk muligheten til å bli bedre kjent både profesjonelt og i en mer avslappet setting.

Etter kickoffen hadde vi en fullpakket kalender med frontend-kurs i React, Next.js og Web APIer. I React-kurset fikk vi se hvordan man kan skrive gjenbrukbare komponenter, mens Next.js-delen utforsket hvordan mappestrukturen fungerer for Routing. Vi fikk bryne oss på praktiske oppgaver, hvor vi ved hjelp av et åpent Pokemon API skulle lage en Pokedex-nettside! Dette ga oss en praktisk forståelse av hvordan vi kunne implementere kunnskapen vi hadde tilegnet oss.

Pokedex laget under React kurs.

Mens de to første kursene hadde fokus på grensesnittdelen av webutvikling, fikk vi i det neste se hvordan man kan levere data til en frontend fra en backendserver ved å bygge vårt eget API i .NET. Vi fikk utdelt et kodeskjelett, hvor vår jobb var å utvide det slik at det fikk ønsket funksjonalitet. Disse kursene bidro til at vi fikk en dypere forståelse av samspillet mellom frontend og backend i webapplikasjoner.

I tillegg til oppfølging på kursene, fikk vi også hver vår utviklingsleder, slik at man alltid har noen man kan stille spørsmål til og som følger deg litt ekstra opp. I slutten av måneden ble vi fordelt på ulike interne prosjekter, slik at vi virkelig fikk muligheten til å prøve ut det vi hadde lært i praksis. Andre høydepunkter den første tiden var fagkveld på Telegrafen, med tema “Secure by Design”, og en sosialkveld med pizza og bowling.

Oktober til desember

Etter dette gikk vi inn i mer spissede temaer og eksempler. Oktober startet med Bygg og deploy-kurs, hvor vi fikk lære hvordan man bygger en nettside og bruker GitHub actions for å publisere applikasjonen i Azure. Nær slutten av oktober hadde vi også et kurs om OAuth og OpenID Connect. Kurset begynte med en presentasjon som forklarte konseptene og hvordan informasjonsflyten fungerer. Denne presentasjonen førte til mange lærerike diskusjoner om “best practice” og mulige sårbarheter som kan oppstå når man ikke setter opp autentisering og autorisasjon korrekt. Etter presentasjonen fikk vi teste teori i praksis ved å implementere autentisering og autorisasjon i en .NET-applikasjon.

Oktober besto ikke bare av læring, det var også mye tid til sosialt! Både quiz og laser tag sto på programmet, i tillegg til at vi selvfølgelig også rakk noen felles kaffepauser. Oktober markerer også sikkerhetsmåneden, og i den anledning lagde en av APP-erne en CTF for intern konkurranse blant de ansatte.

APP-erne koser seg med kaffe i pausen.

I november hadde vi kurs om testing og testdreven-utvikling. Her lærte vi om fordeler med å bruke testdreven-utvikling og forskjellen på enhetstester og systemtester. Vi fikk også bryne oss på å skrive tester selv, hvor vi fikk introduksjon til NUnit og mocking av dependencies.

Novembers store høydepunkt var helt klart Omegapoint Norge sin første interne kompetansekonferanse, OPKoKo 23.2! Dette var en todagers konferanse på Tyrifjord hotell for alle i Omegapoint Norge. Her holdt 28 ansatte i Omegapoint presentasjoner om alt fra sikker bruk av databaser i Azure til kunsten å selge seg selv. Tre av APP-erne tok til og med utfordringen og holdt noen solide presentasjoner. OPKoKo ble en helg fullspekket av interessante talks, men det ble også tid til mye sosialt, middag og en temafest.

Bilde av alle foredragsholdere under OpKoKo!

Det siste APP-kurset i 2023 var en workshop i event storming i begynnelsen av desember. Her fikk vi utforske forretningsdomenet til en fiktiv bedrift som drev med arrangering av kurs og foredrag. Dagen ble brukt til å kartlegge tjenester, identifisere sentrale hendelser i tjenestetidslinjen, og diskutere hvordan flyten i bedriften skulle være. Workshopen ga oss innsikt i hvordan event storming kan kan hjelpe med å finne nye tjenester i en bedrift, forbedre eksisterende tjenester, og hvordan dette kan implementeres med hendelsesdrevet programvare.

APP-erne prøver seg på event storming.

Det skulle selvfølgelig heller ikke stå på julestemningen i desember, og dagene besto både av pynting av tre på kontoret, julekaker og en julefrokost for alle ansatte! Dette ble en super avslutning på våre første måneder i Omegapoint.

Veien videre

Helt fra oppstartsdagene har vår reise gjennom Omegapoints Academy Professional Program vært preget av mye læring, sosialt og nye erfaringer. Selv om 2023 er ferdig, fortsetter APP-opplegget utover 2024, og da venter spennende kurs om blant annet arkitektur og containere. Vi ser også frem til morsomme sosiale arrangementer som aktivitetsdag for hele bedriften og OPKoKo Sverige!