Skip to content

Vår rådgivningstjenesteTeknologiledelse i ITverket

Profilbilde av Ole Andreas Rydland

Forfatter

Ole Andreas Rydland
6 minutter lesetid

Teknologiledelse

I ITverket har vi lært at god smidig, teknologiledelse ikke bare gir gode resultater, men også motiverte ansatte som har det gøy på jobb.

Kundene vi møter er ofte allerede en organisasjon i endring. En slik transformasjon kan ta forskjellige former og ha mange navn - digitalisering, skytransformasjon, smidig transformasjon eller lignende. Utfordringene og endringene kan manifistere seg på forskjellige måter:

  • Kunder stiller høyere krav til digitale tjenester
  • Endringstakten i markedet blir raskere
  • Man må samarbeide tettere på tvers av de tradisjonelle siloene
  • Ansatte stiller høyere krav til arbeidsplassen sin

Bakgrunnen for disse endringene er likevel den samme - teknologi er blitt en fundamental kompetanse for alle organisasjoner, selv de som ikke leverer digitale produkter.

Allerede i 2011 skrev Marc Andreessen den nå legendariske artikkelen “Why Software Is Eating The World”. I denne artikkelen forteller han at som investor ser han en trend hvor flere og flere bedrifter blir utfordret av selskaper som har software som kjernekompetanse. Nå, mer enn 10 år senere, er det lett å se at han hadde rett. Mange tradisjonelle selskaper møter nye digitale utfordrere, og samtidig blir interne verktøy digitalisert. IT er blitt en del av hverdagen vår, uansett hva vi gjør.

Denne nye hverdagen krever nye måter å jobbe på - og nye måter å lede på. I ITverket skal vi satse på fagområdet vi har valgt å kalle “Teknologiledelse”. Her skal vi bruke vår erfaring og kompetanse innenfor utvikling, skyteknologi og sikkerhet til å rådgi kunder i denne nye hverdagen.

Teknologi er blitt en fundamental kompetanse for alle organisasjoner, selv de som ikke leverer digitale produkter.

Tight-Loose-Tight

Vi bruker blant annet Tight-Loose-Tight (TLT) som modell for å diskutere de forskjellige kompetansene innenfor Teknologiledelse. Jeg ble introdusert til denne modellen av Rune Ulvnes[1], en kjent bidragsyter i det norske smidigmiljøet. Vi liker å bruke denne modellen fordi den er enkel på overflaten, samtidig som den kan brukes til dype diskusjoner. I TLT deler man lederskap inn i 3 faser - Hvorfor, Hvordan og Hva. Modellen sier at som leder skal man være tett på i Hvorfor-fasen, gi slipp i Hvordan-fasen og så komme tett på igjen i Hva-fasen og ta med seg læring herfra tilbake til Hvorfor-fasen, derav navnet Tight-Loose-Tight.

Tight-Loose-Tight-modellen

Hvorfor

Her har ledere en utrolig viktig - og utfordrende - jobb å gjøre, nemlig prioritering. Her bestemmer man organisasjonen sitt fokus framover. Teamene må få muligheten til å jobbe fokusert på en problemstilling, og ikke bli dratt mellom flere initiativer og tvunget til å multi-taske. Man må også kommunisere organisasjonens visjon på en effektiv måte til teamene som skal utføre jobben . Dette kan gjøres ved å kommunisere kundehistorier eller inspirerende presentasjoner om organisasjonens visjon.

People think focus means saying yes to the thing you've got to focus on. But that's not what it means at all. It means saying no to the hundred other good ideas that there are. You have to pick carefully. I'm actually as proud of the things we haven't done as the things I have done. Innovation is saying no to 1,000 things.

- Steve Jobs

Hvordan

Her må man som leder tørre å gi slipp. Teamene må få bruke sin kompetanse på å utforske hvordan de effektivt kan løse problemene som skal løses. Autonome og myndiggjorte team legger til rette for innovative løsninger og motiverte ansatte. Samtidig er det viktig at autonomi fungerer innenfor en ramme, og den rammen blir satt av ledelsen i Hvorfor-fasen.

Hva

Her må ledere igjen involvere seg tett på teamene. Det er dette steget som lukker sløyfen slik at organisasjonen som helhet kan lære av det som blir bygget og ta med seg videre i produkt- og organisasjonsutviklingen. Som leder må du være tett involvert slik at du får med deg konteksten av læringen og ta den med tilbake til organisasjonen sin visjon og strategi.

Teknologiledelse i ITverket

I ITverket har vi bestemt oss for å bruke TLT som modell for å snakke om vår kompetanse på teknologiledelse. Vi mener at disse 3 fasene krever forskjellig type kompetanse (selv om en enkelt person selvfølgelig kan ha all denne kompetansen).

I Hvorfor-fasen kan vi hjelpe med strategi-workshops, prioriteringsverktøy, problemutforming og visjonsbygging. Vi kan også hjelpe med å se nye muligheter for hvordan teknologi kan brukes og hvordan man kan gå fram for å iterativt utvikle produkter gjennom utforskning av problemer istedenfor å planlegge fullstendige løsninger, som ofte vil bære med seg mange antagelser.

I Hvordan-fasen kan vår lange teknologi-erfaring virkelig skinne. Vi kan hjelpe med arkitektur for å bygge team som virkelig kan operere så autonomt som mulig, Vi kan hjelpe med hvordan utvikle prototyper og teknologi for utforskning som hjelper oss til å forstå problemet slik at man iterativt kan løse kundeproblemer og levere kundeverdi raskt. Vi vet hvordan man bygger systemer som kan samle kundedata og feedback som vi kan ta med oss i neste fase.

I Hva-fasen er også vår teknologiske erfaring viktig. Her kan vi hjelpe med å forstå data vi får fra systemene vi bygger for å utvikle produktet videre. Vi kan også hjelpe team med å se på sin egen prosess og hvordan de kan utvikle sine interne prosesser, arkitektur og kommunikasjonen med resten av organisasjonen for å fortsette og levere effektivt over tid.

Kontakt oss

Om det høres ut som om vår kompetanse kan være verdifull for din organisasjon ønsker vi gjerne at du tar kontakt slik at vi kan ta en prat og se om vi kan hjelpe dere. Vi tilbyr korte og lange oppdrag, eller vi kan skreddersy kursopplegg eller presentasjoner.