RÅDGIVNING

De aller fleste virksomheter er nødt til å omstille seg, for dagens samfunn stiller store krav til blant annet det å oppnå resultater. Det er da godt å ha med noen på laget med lang erfaring, og som raskt setter seg inn kundens behov og forretningsområder.

Om det er å utvikle nye typer produkter eller tjeneste i det offentlig- eller privat sektor, om det handler om teknologi, resultatoppnåelse eller effektivisering, så jobber vi i ITverket med hele organisasjonen fra ide til gjennomføring.

Vi har lang og bred erfaring fra forskjellige bransjer og systemutviklingsprosjekter. Dette gjør oss til gode rådgiver når våre kunder står ovenfor komplekse utfordringer.

Vi kan bistå alt fra små oppdrag til store komplekse prosjekter som strekker seg over en lengre periode. I tillegg kan vi jobbe med kompetanseheving av interne ressurser hos våre kunder, slik at kunden får økt sin interne kompetanse.