Skip to content

Advocate: Øystein BlixhavnPlattform og infrastruktur

Profilbilde av Øystein Hagen Blixhavn

Forfatter

Øystein Hagen Blixhavn
1 minutter lesetid

Fagområdet "Plattform og infrastruktur" er et ganske vidt et. Det favner mange forskjellige prinsipper og teknikker, som DevOps pipelines, prinsipper rundt skydrift, Kubernetes, IaC, utviklingsverktøy og monitorering. Felles for alle disse er at de eksisterer for å tjene utvikleren.

En god utviklingsplattform gjør at utvikleren kan bruke nesten all sin mentale kapasitet på å løse oppgavene sine. Litt avhengig av hvor man kommer fra kan man se på plattform på forskjellige måter. I et teknologiledelsesperspektiv er plattform f.eks. en av team-typene presentert i Team Topologies, og en viktig komponent for å kunne danne selvdrevne, effektive team. Har man et mer teknisk utgangspunkt er plattform en interessant spesialisering hvor fokuset ligger på å skreddersy tekniske løsninger slik at de fungerer best for din organisasjon og dine team. I alle tilfeller er plattform og infrastruktur helt fundamentale konsepter i organisasjoner av en ikke-elementær størrelse.

I løpet av våren kommer det en workshop som sikter på å være en grunnleggende introduksjon i hvordan man kjører en applikasjon i Kubernetes, og hva som trengs for dette. Videre ønsker jeg å holde et foredrag om plattform fra et teknologiledelsesperspektiv, med fokus på hvilken rolle dette spiller for organisasjonskultur.

Tilbake til Academy