Skip to content

En personlig digital nøkkelFlytter nøkkelknippet til mobilen

3 minutter lesetid

f.v Henrik Størmer (Ansvarlig prosjektleveranser, ITverket), Vidar Gamlem (CEO, Voglio)

Se for deg at du jobber som helsemedarbeider og skal besøke en rekke boliger i løpet av en dag. Med deg i jakkelommen har du med deg et stort nøkkelknippe. Hva skjer om det kommer endringer i ruten? Har du riktig nøkkel, eller må du tilbake og hente flere? Hvor effektivt, sikkert og fremtidsrettet er dette for helsetjenesten? For å effektivisere denne verdikjeden er DigitalKey utviklet. Basert på hvem du er og hvem du skal besøke får du tildelt et digitalt nøkkelknippe til mobilen. Din rute kan enkelt justeres og nye nøkler tildeles da etter ditt behov. Elverum kommune ser mot framtiden og ruller nå ut tjenesten til mer en 500 boenheter.

Det siste året har Elverum kommune testet digitale nøkler i et pilotprosjekt, som de har koordinert med Careium og partnerne OBOS, Unloc og Voglio. Over 300 ansatte har fått tilgang til 50 brukere av hjemmetjenesten hvor det har vært montert digitale låser. Piloten har vist at hverdagen er blitt enklere for både brukere og ansatte i kommunen. Denne vinteren skal derfor alle tjenestemottagere i Elverum kommune kunne få digitale låser på fast basis.

De digitale nøklene er tilgjengelig i Voglio sin DigitalKey-app på den ansattes smarttelefon, utviklet av ITverket og Omegapoint, hvor man etter en sikker innlogging får tilgang til boligene man skal besøke med blant annet navn, adresse, hvilken type lås beboeren har og eventuelle notater. Selve funksjonen til appen er blant annet å generere og lagre nøkler digitalt. Tanken er at den skal bidra til å gjøre åpning av dører mer effektivt uten å ha behov for fysisk nøkkel.

At ITverket har tekniske ressurser innenfor fagfeltene applikasjonsutvikling for mobile enheter, Microsoft infrastruktur og sikkerhet i alle ledd bidro til at vi, sammen med dem og de andre partnerne, kunne levere en komplett plattformtjeneste for håndtering og tildeling av digitale nøkler til våre kunder.

- Vidar Gamlem, CEO, Voglio

Navn, adresse, hvilken type lås beboeren har og eventuelle notater er noen av funksjonene du finner i appen

Voglio står bak DigitalKey-løsningen som Careium ruller ut i Elverum Kommune i disse dager. ITverket er, sammen med Omegapoint, partner for utviklingen av mobilapplikasjonen som viser de digitale nøklene til de ansatte i kommunen. ITverket og Omegapoint har også bistått med kompetanse på Microsoft autentiseringstjenesten som benyttes. Mobilapplikasjonen kommuniserer med sentrale API grensesnitt, databaser og administrasjonsløsninger som er sentrale plattformer.

Appen bidrar også til å øke sikkerheten ved at digitale nøkler kan kontrolleres og administreres på en mer sikker måte enn fysiske nøkler. Dette gjøres ved at appen verifiserer brukere slik at nøkler kan bli generert eller fjernet ut fra rettigheter og sesjonstid. Hvis den ansatte for eksempel glemmer å logge ut vil nøkler og tilgang automatisk tas bort etter en gitt tid.

Å jobbe med Voglio har vært en veldig god opplevelse. Jeg synes konseptet til DigitalKey appen er skikkelig kult. Oppgavene fra Voglio har vært klare og de vet hva de vil, samtidig som det også legges plass til mine tanker og innspill. Alt i alt har det vært en gøy og lærerik opplevelse.

- Blendi Maliqi, en av utviklerne av appen, ITverket

- Voglio er veldig fornøyd med leveransen fra ITverket. Vi fikk den sparringen vi trengte før igangsettelse av prosjektet, de tekniske ressursene satte seg raskt inn i utfordringen og samarbeidet fungerte utmerket mellom ansatte i de to selskapene, avslutter Vidar Gamlem, daglig leder Voglio.

Blendi Maliqi fra ITverket er en av utviklerne som har vært med å lage DigitalKey-appen

Kontakt oss

Gjør utfordringene dine om til muligheter, gjerne sammen med oss og ekspertene våre som er oppdatert på fag og teknologitrender. Er du interessert i konsulenttjenester eller vil høre mer om andre prosjekter vi har gjort? Ta gjerne kontakt med vårt salgsteam.