Prosjektledelse

ITverket tilbyr prosjektledere med tung erfaring fra ledelse av store og ofte komplekse prosjekter med mange interessenter. Våre prosjektledere har lang teknologisk bakgrunn og har evnen til å kommunisere med både forretningssiden og IT-siden slik at hele prosjektet får felles oppfatning av oppgavene som skal gjøres.

Vi har erfaring fra både leverandør- og bestillersiden. Flere av våre prosjektledere er Prince2 sertifisert.

I tillegg å rekruttere erfarne prosjektledere, ønsker vi også å utvikle prosjektledere fra våre egne rekker og flere av våre konsulenter har egenskaper som gjør dem til gode prosjektledere. Disse ønsker vi å utvikle gjennom praktisk erfaring i prosjekter i tillegg til formell utdannelse. Dette gjøres blant annet ved å la de unge og lovende få lede våre sommerprosjekter vi kjører sammen med studenter fra NTNU hver sommer.